CZ / SK

Jak řešit finanční ZTRÁTY při SKLIZNI?

Jaká informace o ztrátách zrna, z agronomického a ekonomického pohledu, Vám více vyhovuje?

 • 1
  Když v řádku za kombajnem zjistíme, že na ploše 30 x 30 cm jsme našli například 12 zrn pšenice?
 • 2
  Nebo, zda odměříme v pšenici ztráty třeba ve výši 457 kg/ha, což je 8 % z výnosu. A to celé je finanční ztráta mínus 678,- Kč/ha?

Který z těch dvou příkladů je pro Vás více vypovídající?

V sezóně 2022 jsem se svou předváděcí sadou Bushel Plus udělal něco málo přes 100 měření ztrát kombajnů. Tam, kde bylo měření provedeno jakožto praktická ukázka Bushel Plus, si vždy agronomové nejprve změřili ztráty dle svého zvyku, což bylo až na pár drobných výjimek, klasické rozfoukání strniště za kombajnem a spočítání zrn. Řekněme, že průměrně 10 pěstitelů řeklo, že podle počtu zrn jsou ztráty v pořádku a v takovém množství by mohly být akceptovány. Následně jsme provedli měření pomocí Bushel Plus… 

Výsledkem bylo, že z těch 10 agronomů pouze 2 měli ztráty skutečně v pořádku a zbylých 8 pěstitelů uznalo, že ztráty změřené Bushel Plus a vyčíslené na finanční ztrátu, ztrátu na výnosu plodiny, jsou opravdu extrémně vysoké a překračují snesitelnou hranici!

Jinými slovy, 8 z 10 pěstitelů, v domnění normálních ztrát zrna, přichází nejen o vyšší výnosy plodin, ale především o své vlastní peníze!

A jak to máte vy?

Měříte si ztráty za kombajnem? Umíte je vyčíslit?
Myslíte si, že máte pod kontrolou finanční ztráty, které může způsobovat kombajn?

Jmenuji se Michal Horák a mou upřímnou vášní je kombajnová sklizeň. 

V této úzké specializaci se ohybuji již od roku 2015. Společně se podíváme na problematiku ztrát při kombajnové sklizni a ukážeme si způsob, jak ušetřit Vaše peníze a do skladů dostat více tun úrody z každého jednoho pole.

Jmenuji se Michal Horák a mou upřímnou vášní je kombajnová sklizeň. 

V této úzké specializaci se ohybuji již od roku 2015. Společně se podíváme na problematiku ztrát při kombajnové sklizni a ukážeme si způsob, jak ušetřit Vaše peníze a do skladů dostat více tun úrody z každého jednoho pole.

Nastal čas se této problematice věnovat!

Každý z nás ztráty zrna řeší jinak a tak to prostě je. Doposud v českém a slovenském zemědělství nebylo k dispozici něco, co by Vám, zemědělcům, pomáhalo se správným měřením a vyhodnocováním ztrát. Nebylo tu nic moc, co by tento důležitý úkon ulehčilo a usnadnilo Vám tu práci, jak ztráty zrna řešit a jak se na celou problematiku dívat.

Teď je čas na změnu! Konečně se pro tuto problematiku začne něco dít!

„Počínaje sezónou 2022 byl Michal Horák pověřen kanadskou rodinnou společností BUSHEL PLUS s podporou evropského importéra, pana Jana Geigera z firmy GEIGER agri solution z Německa, k oficiálnímu zastupování značky Bushel Plus v České republice! Nově od roku 2023 i na Slovensko!“

Vše jsem osobně vyzkoušel a otestoval v běžném provozu žní 2022. Bushel Plus je tady a je připraven pro Vás, české a slovenské zemědělce!
Michal Horák

Ti, kdo Michala Horáka dobře znají, vědí, že je pro něj důležité si vše osobně vyzkoušet a zažít to v běžném provozu žní. Právě v sezóně 2022 pracoval se svou předváděcí sadou Bushel Plus. Sbíral svoje první zkušenosti a učil se, jak zařízení Bushel Plus používat, jak vyhodnocovat data a jak ke ztrátám zrna inovativně a přitom selským rozumem přistupovat.

Za první sezónu 2022 provedl více jak 100 měření, a to jak u svých kombajnů na službách, tak i s agronomy na jejich domácích kombajnech či u dalších zájemců o vyzkoušení Bushel Plus zařízení.

Michalovy zkušenosti v číslech

do roku 2022

0
let
věk od kterého podniká v oblasti kombajnové sklizně
0
plných sezón
odpracovaných na kombajnové sklizni od 17 let věku
0
sezón sklizňových služeb
z pozice člověka, který řídí a zodpovídá za sklizeň pro své zákazníky
0
hodin
odpracovaných z pozice kombajnéra
0
hodin
odpracovaných z pozice obsluhy překládacích souprav
0
překládacích vozů PERARD
dodaných českým zemědělcům v letech 2015-2023
 • 1
  Reálný příklad z praxe, žně 2022
  Pšenice ozimá, výnos v místě měření 6,8 t/ha, prům. výnos z celého pole 7,1 t/ha. Sklízel kombajn s 9 m lištou, sláma se drtila.

Domácí agronom nejprve provedl klasické posouzení ztrát, podle svého zvyku. Tedy za kombajnem rozhrnul strniště a rozfoukal slámu. Na ploše zhruba 30 x 30 cm napočítal 12 zrn pšenice. Subjektivně posoudil, že takto se mu to zdá v pořádku a výši ztrát v počtu 12 zrn pšenice akceptuje a bere jako normál.

Hned na další jízdu jsme na totožný kombajn připnuli Bushel Plus a v tom stejném místě, kde agronom posuzoval ztráty na počet zrn, tak hned vedlejší jízdu jsme odpálili vaničku a ze záběru 9m jsme navážili 16,5 g pšenice. Poté jsme do aplikace v mobilu zadali další důležité parametry a výsledek byl doslova šokující!!

Sečteno, podtrženo, 16,5 g pšenice z 9m záběru, při výnosu v místě měření 6,8 t/ha, znamenalo ztrátu 613,5 kg/ha!

To je 9 % z výnosu. Pokud bychom odečetli běžnou normu tolerance, tedy 1% ztrát, zbyde nám 8 % nadměrné ztráty z výnosu. Celková finanční ztráta při sklizni pšenice (pro přepočet výkupní cena 4.500,- Kč/t) má hodnotu ve výši 2.454,- Kč/ha!!

Nutno podotknout, že do konce žní zbývalo v tomto podniku sklidit ještě asi 450 ha pšenice. Pokud bychom s Bushel Plus nevyhodnotili skutečné ztráty zrna, podnik by na 450 ha pšenice prodělal ztrátu víc jak 1 milion Kč!!!

...kolik z nás již napočítalo těch 12 zrn na 30 x 30 cm a mysleli jsme si, že je to v pořádku?

Je úplně jedno, jakou máte značku kombajnu. Je jedno, jak je kombajn starý, jak velkou máte lištu a jakou plodinu sklízíte. Bushel Plus sada na vyhodnocování ztrát zrn je prakticky použitelná na všechny kombajny, které u nás používáme!
 • 2
  Praktický příklad vyhodnocení poškození zrn, žně 2022
  Sladovnický ječmen, výnos 8,1 t/ha. Sklízel vytřásadlový kombajn s 9 m lištou, sláma se drtila.

Soukromý zemědělec, který přímo obsluhuje svůj kombajn. Poškození zrna doposud neřešil, resp. nevyhodnocoval výši poškození zrn. Kontroloval pouze pohledem z kabiny do zásobníku.

Do Grain shaker boxu jsme ze zásobníku kombajnu odebrali 270 g zrna. Po protřepání jsme navážili 3,5 g polámaných zrn. Tedy poškození je ve výši 1,29 %. Běžná praxe dokazuje, že to, co najdeme v zásobníku kombajnu, tak si můžeme být zcela jistí, že dalších 10-50 % poškozených zrn vyfoukal ventilátor kombajnu ven a tato polámaná zrna už nikdy nenajdeme. Tedy pokud chceme výpočet poškozených zrn dotáhnout do závěru, tak postupujeme takto:

 • Poškození zrn 1,29 % v Grain shaker boxu + 10-50 % vyfoukaných za kombajn = poškození v rozsahu 1,419 – 1,935 %
 • Výnos ječmene 8,1 t/ha z toho poškozená zrna 1,419-1,935 % = 114,9 – 156,7 kg/ha
 • Cena ječmene 4.700,- Kč/t = finanční ztráta 540 – 736,- Kč/ha

Po změně nastavení kombajnu jsme se dostali na poškození 0,3 g z 249 g vzorku v Grain shaker boxu. Tedy poškození zrn jsme snížili na 0,12 %

0,12 % z Grain shaker boxu + 10-50 % vyfoukaných zrn za kombajn = 0,13 – 0,18 %

= 10,53 – 14,58 kg/ha

= 49,49 – 68,53 Kč/ha

Bushel Plus Grain shaker box Vám přináší jednoduché řešení na reálnou problematiku poškození zrn!

Výrobky BUSHEL PLUS

Počínaje sezónou 2022 byl Michal Horák pověřen kanadskou rodinnou společností BUSHEL PLUS s podporou evropského importéra, pana Jana Geigera z firmy GEIGER agri solution z Německa, k oficiálnímu zastupování značky Bushel Plus v České republice a nově od sezóny 2023 i na Slovensko!“

Sada na vyhodnocování ztrát

Měření poškození zrna

Dělat maximum pro vypěstování nejlepší komodity s nejvyšším výnosem a při žních pak neřešit ztráty je z principu stejné, jako když by se FC Barcelona probojovala do finále Ligy mistrů a samotné finále by za sebe nechala odehrát tým TJ Slavoj Houslice.
 • 3
  Agronomická úvaha…
  Žijeme ve vysoce odborné a technologicky vyspělé době, díky které:
 • Máme možnosti výběru pěstování moderních a výnosných odrůd plodin.
 • Disponujeme výkonnou technikou, můžeme dokonale zpracovávat půdu a zakládat rovnoměrné porosty s potenciálem vysokých výnosů.
 • Máme možnosti, jak precizně dávkovat hnojiva a aplikovat postřiky.
 • Máme moderní přípravky na ochranu i výživu rostlin.
 • Děláme nejpokrokovější postupy při zakládání a vedení porostů.
 • Máme technologicky vyspělé kombajny a používáme efektivní způsoby organizace a logistiky odvozu.
 • Dokážeme pracovat s informacemi v reálném čase a sbírat při práci obrovské množství dat.

Zkrátka naše agronomie je vysoce progresivní a všechno, co děláme, děláme na základě konkrétních dat a čísel. Každou sezónu je za námi kus sakra dobré práce na vysoké úrovni. Stojí nás to obrovské množství energie, času, úsilí a peněz.

Na druhou stranu jsme doposud neměli čím a jak přesně pracovat se ztráty zrna a poškozením při sklizni úrody. Neměli jsme zařízení, které je jednoduché na použití a kterým rychle a přesně dokážeme vyhodnotit ztráty na výnosu a taktéž naše finanční ztráty. Dělat precizní agronomii a pak zhodnotit výši ztrát, podle počtu zrn v řádku, není tak úplně v souladu s naší doposud vysoce odbornou agronomickou prací...

Právě dnes můžeme, už konečně, dotáhnout naši sklizňovou práci do stejné odborné úrovně. Dnes máme Bushel Plus, díky kterému dokážeme rychle zjistit skutečné ztráty zrn a finanční ztráty při sklizni. Dost možná, že díky tomu odvezeme z pole víc tun úrody, než jsme byli doposud zvyklí…

Bushel Plus sada na vyhodnocování ztrát nestojí jen 50 tis. a naopak nestojí ani 120 tis. Kč. Z běžné praxe je však vysoce pravděpodobné, že Bushel Plus se Vám sám zaplatí klidně po pár desítkách sklizených ha, nejpozději však hned první žně!
 • 4
  Proč se hodinu denně zabývat ztrátami zrna?
  Protože Bushel Plus symbolizuje odborný a přitom absolutně jednoduchý způsob nejen samotného změření, ale i finálního vyhodnocení výše ztrát v jasných a konkrétních číslech tak, jaká je skutečnost, nikoli tak, jak se můžeme domnívat...

Celá Vaše sezóna představuje tisíce hodin strávených na polích, studování poznatků, zkoušení různých postupů, těžkého rozhodování a probdělých nocí. Časté přemýšlení, zda se ten či onen úkon či rozhodnutí ekonomicky vyplatí atd.

Pomyslné finále agronomicko-ekonomické sezóny nekončí tím, že kombajny vjedou do pole. Končí to tím, kolik t úrody dostaneme do bezpečí skladů ke zobchodování. Právě samotná sklizeň, jakožto závěrečná práce, může představovat velkou rezervu a prostor ke zlepšení. Minimálně ve smyslu poznání, jaký podíl z výnosu plodin, tedy kolik peněz necháváme ležet na zemi za kombajnem v domnění, že je to v pořádku…

Právě díky Bushel Plus můžeme selským rozumem jednoduše a rychle vyhodnotit ztráty a poškození zrn a dost možná si do skladů přivést více tun úrody, symbolizující více peněz a lepší agronomicko-ekonomický výsledek.

I kdyby nám to celé vyhodnocení ztrát zabralo hodinu času denně, ale přitom jsme zjistili, že máme vysoké finanční ztráty, tedy můžeme s tím ihned něco dělat... Pak je přeci ta hodina denně to nejmenší, co pro nejlepší agronomicko-ekonomický výsledek můžeme udělat.

S Bushel Plus Vás o žních čekají pouze 2 situace. Ta příjemnější zkušenost je, když zjistíte, že Váš kombajn pracuje dobře a ztráty jsou na rozumné úrovni. V tu chvíli máte příjemný pocit, že děláte sklizeň dobře o své peníze nepřicházíte a máte klid.

Druhý případ, který může nastat a který, ze zkušeností běžného provozu, dříve nebo později každý zažije, je ten, kdy díky Bushel Plus zjistíme, že ztráty zrna jsou extrémně vysoké a sami sebe obíráme o obrovské peníze z vyššího potenciálního výnosu. Naštěstí díky Bushel Plus s tím okamžitě můžete něco dělat…

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Kdo za Bushel Plus zodpovídá...

Výrobce, kanadská rodinná firma

Pověřený oficiální zástupce pro ČR a Slovensko

Evropský importér, německá soukromá společnost

Kdo za Bushel Plus zodpovídá...

Výrobce, kanadská rodinná firma

Evropský importér, německá soukromá společnost

Pověřený oficiální zástupce pro ČR a Slovensko

Michal HarvestLove Horak

Sledujte YouTube kanál o kombajnové sklizni

Překládací vozy v českém zemědělství

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

O Michalovi a začátcích jeho podnikání

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Příběh ze žní 2021

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pár slov na závěr...

Žně, kombajnová sklizeň. Zhodnocení naší agronomické a ekonomické pěstitelské sezóny. Několik málo dní či týdnů, které rozhodnou o tom, kolik t úrody dokážeme dostat z pole do skladů a jakých výsledků dosáhneme.

Na chvíli se zamysleme, zda je téma ztrát při sklizni problematika, se kterou si umíme poradit nebo naopak, zda jsou ztráty na výnosu a tím i naše finanční ztráty právě to místo, kde máme rezervu a můžeme s tím konečně něco dělat?

Není nic jednoduššího a rychlejšího, než vyplnit nezávazný poptávkový list a dozvědět se ceny Bushel Plus. Nebo zavolat Michalovi a probrat to po telefonu.

PS: až skončí žně a budete mít definitivně sklizeno, buďto budete mít klid na srdci s vědomím, že jste udělali maximum pro svou úrodu. Nebo naopak budete přemýšlet, zda jste mohli sklidit víc t z každého pole, a že Vám na zemi možná leží balík peněz, který jste tam nechali, protože jste nevěděli anebo se domnívali, že je to v pohodě…

…již 10 let Váš člověk na kombajnovou sklizeň!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Další odkazy k tématu kombajnové sklizně: