CZ / SK

Ako riešiť finančné STRATY pri ZBERE?

Aká informácia o stratách zrna, z agronomického a ekonomického pohľadu, vám viac vyhovuje?

 • 1
  Keď v riadku za kombajnom zistíme, že na ploche 30 × 30 cm sme našli napríklad 12 zŕn pšenice?
 • 2
  Alebo, či odmeriame v pšenici straty napríklad vo výške 457 kg/ha, čo je 8 % z výnosu. To celé je finančná strata mínus 28,90 EUR/ha.

Ktorý z tých dvoch príkladov je pre vás výpovednejší?

V sezóne 2022 som so svojou predvádzacou súpravou Bushel Plus urobil niečo málo nad 100 meraní strát kombajnov. Tam, kde bolo meranie vykonané ako praktická ukážka zariadenia Bushel Plus, si vždy agronómovia najprv zmerali straty podľa svojho zvyku, čo bolo až na pár drobných výnimiek klasické rozfúkanie strniska za kombajnom a spočítanie zŕn. Povedzme, že priemerne 10 pestovateľov povedalo, že podľa počtu zŕn sú straty v poriadku a v takom množstve by ich akceptovali. Následne sme vykonali meranie pomocou zariadenia Bushel Plus…

Výsledkom bolo, že z tých 10 agronómov iba 2 mali straty skutočne v poriadku a zvyšných 8 pestovateľov uznalo, že straty zmerané zariadením Bushel Plus a vyčíslené na finančnú stratu, stratu na výnose plodiny sú naozaj extrémne vysoké a prekračujú znesiteľnú hranicu!

Inými slovami, 8 z 10 pestovateľov, v domnení normálnych strát zrna, prichádza nielen o vyššie výnosy plodín, ale predovšetkým o svoje vlastné peniaze!

A ako ste na tom Vy?

Meriate si straty za kombajnom? Dokážete ich vyčísliť?
Myslíte si, že máte pod kontrolou finančné straty, ktoré môže spôsobovať kombajn?

Volám sa Michal Horák a mojou úprimnou vášňou je kombajnový zber.

V tejto úzkej špecializácii sa pohybujem už od roku 2015. Spoločne sa pozrieme na problematiku strát pri kombajnovom zbere a ukážeme si spôsob, ako ušetriť Vaše peniaze a do skladov dostať viac ton úrody z každého jedného poľa.

Volám sa Michal Horák a mojou úprimnou vášňou je kombajnový zber.

V tejto úzkej špecializácii sa pohybujem už od roku 2015. Spoločne sa pozrieme na problematiku strát pri kombajnovom zbere a ukážeme si spôsob, ako ušetriť Vaše peniaze a do skladov dostať viac ton úrody z každého jedného poľa.

Je čas na zmenu!

Každý z nás straty zrna rieši inak a tak to skrátka je. Doteraz nebolo v českom a slovenskom poľnohospodárstve k dispozícii niečo, čo by vám, poľnohospodárom, pomáhalo so správnym meraním a vyhodnocovaním strát. Nebolo tu nič extra, čo by tento dôležitý úkon uľahčilo a uľahčilo vám tú prácu, ako straty zrna riešiť a ako sa na celú problematiku dívať.

Teraz je čas na zmenu! Konečne sa v tejto problematike začne niečo diať!

„Začínajúc sezónou 2022 bol Michal Horák poverený kanadskou rodinnou spoločnosťou BUSHEL PLUS s podporou európskeho importéra, pána Jana Geigera z firmy GEIGER agri solution z Nemecka, oficiálne zastupovať značku Bushel Plus v Českej republike! Po novom od roku 2023 aj na Slovensko!“

Všetko som osobne vyskúšal a otestoval v bežnej prevádzke žatiev. Bushel Plus je tu a je pripravený pre vás, českých a slovenských poľnohospodárov!“
Michal Horák

Tí, ktorí Michala Horáka dobre poznajú, vedia, že je preňho dôležité si všetko osobne vyskúšať a zažiť to v bežnej prevádzke žatiev. Práve v sezóne 2022 pracoval so svojou predvádzacou súpravou Bushel Plus. Zbieral svoje prvé skúsenosti a učil sa, ako zariadenie Bushel Plus používať, ako vyhodnocovať dáta a ako k stratám zrna inovatívne pristupovať.

Za prvú sezónu 2022 vykonal viac ako 100 meraní, a to tak na svojich kombajnoch na službách, ako aj s agronómami na ich domácich kombajnoch či u ďalších záujemcov o vyskúšanie zariadenia Bushel Plus.

Michalovej skúsenosti v číslach

do roku 2022

0
rokov
vek, od ktorého podniká v oblasti kombajnového zberu
0
plných sezón
odpracovaných na kombajnovom zbere od 17 rokov veku
0
sezón zberových služieb
z pozície človeka, ktorý riadi a zodpovedá za zber pre svojich zákazníkov
0
hodín
odpracovaných z pozície kombajnistu
0
hodín
odpracovaných z pozície obsluhy prekladacích súprav
0
prekladacích vozidiel PERARD
dodaných českým poľnohospodárom v rokoch 2015 – 2022
 • 1
  Reálny príklad z praxe, žatva 2022…
  Pšenica ozimná, výnos v mieste merania 6,8 t/ha, priemer z celého pole 7,1 t/ha. Žal kombajn s 9 m lištou, slama sa drvila.

Domáci agronóm najprv vykonal klasické posúdenie strát, podľa svojho zvyku. Teda za kombajnom rozhrnul strnisko a rozfúkal slamu. Na ploche zhruba 30 × 30 cm napočítal 12 zŕn pšenice. Subjektívne posúdil, že takto sa mu to zdá v poriadku a výšku strát v počte 12 zŕn pšenice akceptuje a berie ako normál.

Hneď na ďalšiu jazdu sme na totožný kombajn pripli zariadenie Bushel Plus a na tom istom mieste, kde agronóm posudzoval straty na počet zŕn, tak hneď vo vedľajšej jazde sme odpálili vaničku a zo záberu 9 m sme navážili 16,5 g pšenice. Potom sme do aplikácie v mobile zadali ďalšie dôležité parametre a výsledok bol doslova šokujúci!!

Sčítané, podčiarknuté. 16,5 g pšenice z 9 m záberu, pri výnose v mieste merania 6,8 t/ha, znamenalo stratu 613,5 kg/ha!

To je 9 % z výnosu. Ak by sme odčítali bežnú normu, teda 1 % strát, zostane nám 8 % nadmierné straty z výnosu. Celková finančná strata pri zbere pšenice (výkupná cena 191,- EUR/t) bola v hodnote 104,- EUR/ha!!

Nutné podotknúť, že do konca žatvy zostávalo v tomto podniku zožať ešte asi 450 ha pšenice. Ak by sme so zariadením Bushel Plus nevyhodnotili skutočné straty zrna, podnik by na 450 ha pšenice prekonal stratu viac ako 46 800,- EUR!!!

...koľko z nás už napočítalo tých 12 zŕn na 30 × 30 cm a mysleli sme si, že je to v poriadku?

„Je úplne jedno, akú máte značku kombajnu. Je jedno, aký je kombajn starý, akú veľkú máte lištu a akú plodinu zberáte. Súprava Bushel Plus na vyhodnocovanie strát zŕn je prakticky použiteľná na všetky kombajny, ktoré u nás používame!“
 • 2
  Praktický príklad vyhodnotenia poškodenia zŕn, žne 2022…
  Sladovnícky jačmeň, výnos 8,1 t/ha. Žal vytriasadlový kombajn s 9 m lištou, slama sa drvila.

Súkromný poľnohospodár, ktorý priamo obsluhuje svoj kombajn. Poškodenie zrna doteraz neriešil, resp. nevyhodnocoval výšku poškodenia zŕn. Kontroloval iba pohľadom z kabíny do zásobníka.

Do Grain shaker boxu sme zo zásobníka kombajnu odobrali 270 g zrna. Po pretrepaní sme navážili 3,5 g polámaných zŕn. Teda poškodenie je vo výške 1,29 %. Bežná prax dokazuje, že podľa toho, čo nájdeme v zásobníku kombajnu, si môžeme byť úplne istí, že ďalších 10 – 50 % poškodených zŕn vyfúkal ventilátor kombajnu von a tieto polámané zrná už nikdy nenájdeme. Teda ak chceme výpočet poškodených zŕn dotiahnuť do záveru, tak postupujeme takto:

 • Poškodenie zŕn 1,29 % v Grain shaker boxe + 10 – 50 % vyfúkaných za kombajn = poškodenie v rozsahu 1,419 – 1,935 %
 • Výnos jačmeňa 8,1 t/ha z toho poškodené zrná 1,419-1,935 % = 114,9 – 156,7 kg/ha
 • Cena jačmeňa 200,- EUR/t = finančná strata 22,98 – 31,34 EUR/ha

Po zmene nastavenia kombajnu sme sa dostali na poškodenie 0,3 g z 249 g vzorky v Grain shaker boxe. Teda poškodenie zŕn sme znížili na 0,12 %.

0,12 % z Grain shaker boxu + 10 – 50 % vyfúkaných zŕn za kombajn = 0,13 – 0,18 %

= 10,53 – 14,58 kg/ha

= 2,10 – 2,91 EUR/ha

„Bushel Plus Grain shaker box vám prináša jednoduché riešenie na reálnu problematiku poškodenia zŕn!“

Výrobky BUSHEL PLUS

Začínajúc sezónou 2022 bol Michal Horák poverený kanadskou rodinnou spoločnosťou BUSHEL PLUS s podporou európskeho importéra, pána Jana Geigera z firmy GEIGER agri solution z Nemecka, oficiálne zastupovať značku Bushel Plus v Českej republike. Po novom od sezóny 2023 aj na Slovensko!

Súprava na vyhodnocovanie strát

Meranie poškodenia zrna

„Robiť maximum pre vypestovanie najlepšej komodity s najvyšším výnosom a pri žatvách potom neriešiť straty je z princípu rovnaké, ako keď by sa FC Barcelona prebojovala do finále Ligy majstrov a samotné finále by za seba nechala odohrať tím FC Horná Dolná.“
 • 3
  Agronomická úvaha…
  Žijeme vo vysokoodborných a technologicky vyspelých časoch. Máme možnosti výberu pestovania moderných a výnosných odrôd plodín.
 • Disponujeme výkonnou technikou, vďaka ktorej môžeme dokonale spracúvať pôdu a zakladať rovnomerné porasty s potenciálom vysokých výnosov.
 • Máme možnosti, ako precízne dávkovať hnojivá a aplikovať postreky.
 • Máme moderné prípravky na ochranu aj výživu rastlín.
 • Robíme najpokrokovejšie postupy pri zakladaní a vedení porastov.
 • Máme technologicky vyspelé kombajny a používame efektívne spôsoby organizácie a logistiky odvozu.
 • Dokážeme pracovať s informáciami v reálnom čase a zbierať pri práci obrovské množstvo dát.

Skrátka naša agronómia je vysoko progresívna a všetko, čo robíme, robíme na základe konkrétnych dát a čísel. Každú sezónu je za nami kus sakramentsky dobrej práce na vysokej úrovni. Stojí nás to obrovské množstvo energie, času, úsilia a peňazí.

Na druhej strane sme doteraz nemali čím a ako presne pracovať so stratami zrna a poškodením pri zbere úrody. Nemali sme zariadenie, ktoré je jednoduché na použitie a ktorým rýchlo a presne dokážeme vyhodnotiť straty na výnose a zároveň naše finančné straty. Robiť precíznu agronómiu a potom zhodnotiť výšku strát, podľa počtu zŕn v riadku, nie je tak úplne v súlade s našou doteraz vysokoodbornou agronomickou prácou.

Dnes môžeme, už konečne, dotiahnuť našu zberovú prácu na rovnakú odbornú úroveň. Dnes máme Bushel Plus, vďaka ktorému dokážeme rýchlo zistiť skutočné straty zŕn a finančné straty pri zbere. Dosť možné, že vďaka tomu odvezieme z poľa viac ton úrody, než sme boli doteraz zvyknutí…

Súprava Bushel Plus na vyhodnocovanie strát nestojí len 2000 EUR a, naopak, nestojí ani 4000 EUR. Z bežnej praxe je však vysoko pravdepodobné, že zariadenie Bushel Plus sa vám sám zaplatí pokojne po pár desiatkach zožatých ha, najneskôr však hneď v prvej žatve!
 • 4
  Prečo sa hodinu denne zaoberať stratami zrna?
  Pretože Bushel Plus symbolizuje absolútne jednoduchý spôsob nielen samotného zmerania, ale aj finálneho vyhodnotenia výšky strát v jasných a konkrétnych číslach tak, aká je skutočnosť, nie tak, ako sa môžeme domnievať.

Celá vaša sezóna predstavuje tisíce hodín strávených na poliach, študovanie poznatkov, skúšanie rôznych postupov, ťažkého rozhodovania a prebdených nocí. Časté premýšľanie, či sa ten či onen úkon či rozhodnutie ekonomicky vyplatí atď.

Pomyselné finále agronomicko-ekonomickej sezóny nekončí tým, že kombajny vojdú do poľa. Končí to tým, koľko t úrody dostaneme do bezpečia skladov. Práve samotný zber ako záverečná práca môže predstavovať veľkú rezervu a priestor na zlepšenie. Minimálne v zmysle poznania, aký podiel z výnosu plodín, teda koľko peňazí nechávame ležať na zemi za kombajnom v domnení, že je to v poriadku…

Práve vďaka zariadeniu Bushel Plus môžeme sedliackym rozumom jednoducho a rýchlo vyhodnotiť straty a poškodenie zŕn a veľmi pravdepodobne si do skladov priviesť viac ton úrody, čo symbolizuje viac peňazí a lepší agronomicko-ekonomický výsledok.

I keby nám to celé vyhodnotenie strát zabralo hodinu času, ale pritom sme zistili, že máme vysoké finančné straty, teda môžeme s tým ihneď niečo robiť. Je tá hodina denne to najmenej, čo pre najlepší agronomicko-ekonomický výsledok môžete urobiť.

So zariadením Bushel Plus vás počas žatvy čakajú iba 2 situácie. Tá príjemnejšia skúsenosť je, keď zistíte, že váš kombajn pracuje dobre a straty sú na rozumnej úrovni. V tej chvíli máte príjemný pocit, že robíte zber dobre, o svoje peniaze neprichádzate a máte pokoj.

Druhý prípad, ktorý môže nastať a ktorý, zo skúseností bežnej prevádzky, skôr alebo neskôr každý zažije, je ten, keď vďaka zariadeniu Bushel Plus zistíme, že straty zrna sú extrémne vysoké a sami seba oberáme o obrovské peniaze z vyššieho potenciálneho výnosu. Našťastie vďaka zariadeniu Bushel Plus s tým okamžite môžete niečo robiť…

O nás pre vás…

Výrobca, kanadská rodinná firma

Poverený oficiálny zástupca pre ČR a Slovensko

Európsky importér, nemecká súkromná spoločnosť

Michal HarvestLove Horak

Sledujte YouTube kanál o kombajnovom zbere

Prekladacie vozy v českom poľnohospodárstve

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

O Michalovi a začiatkoch jeho podnikania

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Príbeh zo žatvy 2021

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pár slov na záver...

Žatva, kombajnový zber. Zhodnotenie našej agronomickej a ekonomickej pestovateľskej sezóny. Niekoľko málo dní či týždňov, ktoré rozhodnú o tom, koľko t úrody dokážeme dostať z poľa do skladov a aké výsledky dosiahneme.

Na chvíľu sa zamyslime, či je téma strát pri zbere problematika, s ktorou si vieme poradiť, alebo, naopak, či sú straty na výnose a tým aj naše finančné straty práve to miesto, kde máme rezervu a priestor na zlepšenie?

Nie je nič jednoduchšie a rýchlejšie, než vyplniť nezáväzný dopytový list a dozvedieť sa ceny výrobkov Bushel Plus. Alebo zavolať Michalovi a prebrať to cez telefón.

PS: Až skončí žatva a Vy definitívne pozbierate úrodu, buď budete mať pokoj na srdci s vedomím, že ste urobili maximum pre svoju úrodu. Alebo, naopak, budete premýšľať, či ste mohli zozbierať viac t z každého poľa a že vám na zemi možno leží balík peňazí, ktorý ste tam nechali, pretože ste nevedeli alebo sa domnievali, že je to v pohode…

…už 10 rokov váš človek na kombajnový zber!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Ďalšie odkazy k téme kombajnového zberu: