CZ / SK

Bushel Plus sada na vyhodnocení ZTRÁT

Jaká informace o ztrátách zrna, z agronomického a ekonomického pohledu, Vám více vyhovuje?

 • 1
  Když v řádku za kombajnem zjistíme, že na ploše 30 x 30 cm jsme našli například 12 zrn pšenice?
 • 2
  Nebo, zda odměříme v pšenici ztráty třeba ve výši 457 kg/ha, což je 8 % z výnosu. To celé je finanční ztráta mínus 678,- Kč/ha?

Řekněte, která informace je pro Vás více vypovídající?

Hlasujte ve veřejné anketě!

Co si osobně myslíte o ztrátách zrn v prostředí našeho zemědělství? ⇓

Když se řekne BushelPlus, tohle je ten výrobek, který se nám vybaví v hlavě. Tohle je symbol skutečného odborného měření ztrát zrn. Jeho použití je naprosto jednoduché, rychlé a konečně s přesným vyjádřením výsledku ztrát.

Díky Bushel Plus se dozvíme, jaké ztráty zrna máme v:

 • % vůči výnosu plodiny
 • kg/ha
 • EUR či Kč/ha
 • EUR či Kč/hod. atp.

Díky tomuto přesnému vyčíslení mnohem lépe pochopíme hodnotu ztrát zrn při sklizni.

Smyslem je pohodlně odebrat vzorek ztrát z velké plochy z přesně daného místa za kombajnem. Stříbrný magnetický držák, do kterého vložíme velkou širokou nebo velkou úzkou vaničku. Silné magnety zařízení drží skutečně skvěle a můžeme tak měřit a odpalovat vaničku odkudkoli z kombajnu či lišty. Ovládání je řešené pomocí dálkového ovladače na radiový signál nebo pomocí aplikace v mobilu přes Wifi signál.

Vaničky jsou plechové, robustní a odolné proti mechanickému poškození. Součástí sady je ruční ventilátor, kterým pohodlně a rychle vyfoukáme slámu a plevy a pak už jen zvážíme na digitální váze a zadáme do mobilní aplikace. V mobilní aplikaci máme každý svůj unikátní účet pro zadávání hodnot, ukládání dat a historie ze všech provedených měření.

 • 1
  Jaká výše ztrát je ekonomicky přijatelná?
  Základní věc je si uvědomit, že ztráty zrna jsou normální věc, že nejde dělat sklizeň beze ztrát a že druhů ztrát je více. .

Jsou ztráty předsklizňové, kdy asi nejlepším příkladem je praskání zaschlých šešulí řepky. Dále jsou právě ty ztráty sklizňové, to jsou ztráty způsobené prací žací lišty, ztráty celých zrn ze sítové skříně a z vytřásadel či rotorů. Pak jsou ztráty stěží dohledatelné, což jsou ztráty v podobě polámaných, poškozených zrn způsobené agresivním nastavením kombajnu.

Každý druh ztrát má nějakou svou normu a hranici. Ztráty zrn, které se na tom celku podílejí nejvíce jsou právě ztráty způsobené prací kombajnu. Dobrá zpráva je, že právě tyto ztráty způsobené nastavením kombajnu dokážeme ovlivnit. Naopak špatná zpráva je, že tohle jsou právě ty ztráty, kde máme největší rezervu a kudy doslova letí naše peníze ven z kombajnu.

Všeobecně uznávaná norma ztrát zrna při sklizni obilovin včetně kukuřice je do 1 % včetně. Bavíme se o ztrátách celých zrn, které pocházejí ze sítové skříně a separace kombajnu. Třeba řepka a podmínky, za jakých sklizeň probíhá jsou docela specifické, proto se ke ztrátám v řepce přistupuje individuálně, avšak hodnota 2-3 % je jakási nepsaná norma.

Z osobních zkušeností Michala Horáka s Bushel Plus ze sezóny 2022 je jasným rekordmanem nejvyšších finančních ztrát právě sklizeň řepky. Neboť výše ztrát se běžně pohybovala ve vyšších stovkách kg/ha a to byly finanční ztráty v hodnotách od 4 až po 9,5 tis. Kč/ha!! A to i po odečtení normy 3, klidně i 4 % z výnosu v hodně mokrých podmínkách zelené řepky.

Velkým překvapením byly pro spoustu agronomů taktéž ztráty v pšenici, ječmenu a dalších obilovinách. Neboť běžně agronomové v řádku za kombajnem napočítali pár jednotek zrn, třeba 5-40 na 10x10 až 50x50 cm ploše. Nicméně i takto "nevinně se tvářící počty zrn" znamenaly po skutečném přeměření pomocí Bushel Plus ztráty od 500,- Kč/ha až po 4,8 tis. Kč/ha.

Zkrátka v řepce se ztráty běžným okem hledají těžko a může se zdát, že jsou proto ztráty v pořádku. Naopak v obilovinách se počet pár jednotek zrn tváří málo, avšak v přepočtu hmotnosti jsou to extrémně vysoká čísla ve finančních ztrátách.

Věřte nebo ne, takové jsou běžné zkušenosti a výsledky z předváděcích měření s Bushel Plus.

4 jednoduché kroky, jak používat BUSHEL PLUS

 • 1
  upevnit magnetický držák s vaničkou na kombajn/lištu
 • 2
  odpálit vaničku v místě, kde známe výnos a kombajn je ideálně zahlcený
 • 3
  vyčistit vzorek ve ventilátoru a zvážit zrna
 • 4
  hmotnost + další info zadat do aplikace

= HOTOVO, máme výsledek!

 • 2
  Reálný příklad z praxe, žně 2022
  Pšenice ozimá, výnos v místě měření 6,8 t/ha. Sklízel kombajn s 9 m lištou, sláma se drtila.

Domácí agronom nejprve provedl klasické posouzení ztrát, podle svého zvyku. Tedy za kombajnem rozhrnul strniště a rozfoukal slámu. Na ploše zhruba 30 x 30 cm napočítal 12 zrn pšenice. Subjektivně posoudil, že takto se mu to zdá v pořádku a výši ztrát v počtu 12 zrn pšenice akceptuje a bere jako normál.

Hned na další jízdu jsme na totožný kombajn připnuli Bushel Plus a v tom stejném místě, kde agronom posuzoval ztráty na počet zrn, tak hned vedlejší jízdu jsme odpálili vaničku a ze záběru 9m jsme navážili 16,5 g pšenice. Poté jsme do aplikace v mobilu zadali další důležité parametry a výsledek byl doslova šokující!!

Sečteno, podtrženo, 16,5 g pšenice z 9m záběru, při výnosu v místě měření 6,8 t/ha, znamenalo ztrátu 613,5 kg/ha!

To je 9 % z výnosu. Pokud bychom odečetli běžnou normu tolerance, tedy 1% ztrát, zbyde nám 8 % nadměrné ztráty z výnosu. Celková finanční ztráta při sklizni pšenice (pro přepočet výkupní cena 4.500,- Kč/t) má hodnotu ve výši 2.454,- Kč/ha!!

Nutno podotknout, že do konce žní zbývalo v tomto podniku sklidit ještě asi 450 ha pšenice. Pokud bychom s Bushel Plus nevyhodnotili skutečné ztráty zrna, podnik by na 450 ha pšenice prodělal ztrátu víc jak 1 milion Kč!!!

Otázka je, kolik z nás již napočítalo 12 zrn na 30x30cm a mysleli jsme si, že je to v pořádku?

„Pouhých 12 zrn na ploše 30 x 30 cm znamenalo skutečné ztráty ve výši 613,5 kg/ha, z čehož bylo 8 % nadměrných ztrát o finanční hodnotě mínus 2.454,- Kč/ha.“

V takovém případě stačí sklidit pouze 30-40 ha a Bushel Plus se Vám v tu chvíli sám zaplatí!

TIPY pro vás na připojení Bushel Plus

Kde všude na kombajnu lze Bushel Plus zařízení magneticky připojit?

 • Na lištu
 • Pod šikmý dopravník
 • Pod zadní nápravu
 • Pod sítovou skříň a spodní konstrukci kombajnu
 • Kombinace

Když chceme vzít vzorek jak uprostřed za kombajnem, tak i vedle kombajnu (posouzení ztráty z řádku slámy a z rozmetadel plev ze sítové skříně…)

 • 3
  Pokud si jezdíte sami na kombajnu a chcete si měřit ztráty, nezoufejte…
  Právě díky originálnímu magnetickému držáku a spolehlivému odpalování vaničky na dálku, můžete sedět v kabině kombajnu a ztráty si změřit, sám a kdekoli i kdykoli chcete. Ani se při tom nezaprášíte…

Magnetický držák s vaničkou si připnete kamkoli potřebujete, resp. na místo, odkud si potřebujete změřit ztráty. Pokud chcete měřit uprostřed kombajnu, tak si vaničku umístíte pod šikmý dopravník, pod sítovou skříň nebo pod zadní nápravu. Je to pro Vás nejblíž kabině, dá se tam dobře vlézt a nemusíte kvůli tomu vypínat mlátičku.

Naopak pokud chcete měřit ztráty třeba na boku kombajnu za lištou, tedy ztráty z rozhozu sítové skříně a drtiče slámy, doporučuji magnetický držák s vaničkou umístit na lištu.

Poté stačí už vjet do porostu, zakousnout se a jet s kombajnem zaplněný materiálem, konstantní rychlostí a v porostu, který se tváří homogenně. Myšleno tak, že zrovna neprojíždíte místem, kde je suché oko nebo nevyrovnaný porost. Poté stačí sledovat výnosoměr a dálkovým ovladačem nebo aplikací z mobilu prostě “odpálit“ vaničku. Poté pokračujete v jízdě třeba dalších 20 m. Pak zastavte kombajn a vypněte mlátičku. Jděte si pro vzorek ztrát z vaničky, vypočítejte hodnoty ztrát a vaničku zase připněte do magnetického držáku a pokračujte ve sklizni dál.

Zastavení kombajnu pro potřeby změření ztrát v takovém případě zabere max. 15 minut.

Jakmile se to naučíte, zastavení kombajnu budete počítat na jednotky minut!

VLASTNOSTI výrobku Bushel Plus

„Bushel Plus sada na vyhodnocování ztrát Vám přináší usnadnění práce, skutečný pohled na reálnou problematiku ztrát zrn a především zabezpečení Vašich výnosů a peněz!“

1. Originální magnetický držák

Upevnit držák vaniček pro odpal a odběr vzorku je rychlá a jednoduchá věc. Není potřeba vymýšlet nějaký speciální držák na Váš kombajn, něco někde šroubovat atp. Držák vaniček si ke kombajnu upevníte pomocí zabudovaných, dvou velmi silných, magnetů. Magnetů tak silných, že Vám na kombajnu vydrží celý den a ani se nehnou.

Z praktických zkušeností jsou ty magnety tak silné, že i když třeba zapomenete držák po měření odepnout z kombajnu a jezdíme s ním celý den, včetně přejezdů a silných vibracích při rychlé jízdě, tak držák stále najdete tam, kde jste jej upnuli.


2. Velikosti a typy vaniček

Svoje Bushel Plus zařízení si můžete nakonfigurovat, přesně jak potřebujete. Vaničky mohou být o délce 50 cm, 100 cm nebo 150 cm.

Krátké 50 cm vaničky jsou do míst, kde je málo místa pro upevnění nebo třeba na malý kombajn sklízející pokusné parcely. Tyto vaničky také používají zemědělci v Austrálii, kde můžeme vidět ukládání materiálu ze sítové skříně do dvou řádků za kombajn.

Dlouhé 150 cm vaničky jsou pro ty, kdo chtějí mít co největší odběrovou plochu. Tyto dlouhé vaničky jsou ale hůř skladné, pro ruční přenos po poli těžké a jejich délka nemusí vyhovovat upnutí konstrukci každému kombajnu.

Zemědělci nejvíce zakupují vaničky o délce 1 m, tyto jsou stejně tak nejlepší pro naše běžné podmínky sklizně a kombajny, které používáme. 100 cm vaničku pohodlně umístíme pod jakoukoli nápravu kombajnu, pod šikmý dopravník i na lištu. Navíc 1 m vaničky jsou pohodlně skladné v kufru auta.

Součástí každého balení Bushel Plus jsou 2 vaničky. Dlouhá široká a dlouhá úzká. Široká vanička se běžně používá při sklizni obilovin, či kukuřice nebo velmi husté řepky.

Naopak úzká vanička je speciálně pro řepku, která není přehuštěná, protože jakmile odpálíte vaničku, ta dobře propadne mezi "klacky" řepky na zem a nepřevrátí se.

Stejně tak v běžných podmínkách třeba sklizně obilovin, máte možnost z jízdy kombajnu odebrat 2 vzorky a ty zadat do aplikace. Tu druhou vaničku můžete ručně položit za lištu kombajnu a mít tak 2 vzorky z jedné jízdy.


3. Výkonný ruční ventilátor

Obsah vaniček je potřeba tzv. vyfoukat, abychom oddělili ztrátová zrna od plev, slámy a dalších rostlinných zbytků. K tomu, aby čištění bylo rychlé a pohodlné, slouží výkonný ventilátor z dálky připomínající kyblík.

Do něj vysypeme obsah vaniček, zapneme foukání a pomocí regulačního kolečka zvyšujeme nebo snižujeme otáčky. Tím si pohodlně a kontrolovaně vyfoukáme slámu a zároveň zabráníme úletu lehkých semen řepky či obilí.


4. Mobilní aplikace Bushel Plus

Originální aplikace, která Vás bude provázet každým měřením ztrát zrn. Ke každé sadě Bushel Plus obdržíte svůj unikátní přístupový kód do aplikace.

Aplikace je dělaná tak, aby práce s ní byla co nejjednodušší a rychlá. První údaj, který po nás aplikace chce, je způsob, jakým pracuje náš kombajn se slámou a plevy ze sítové skříně. Zvolíme tedy jednoduchý obrázek podle toho, co odpovídá našemu kombajnu. Poté doplníme potřebné údaje o plodině, výnosu, záběru lišty, hmotnosti vzorku odměřených ztrát a další.

 • Ihned poté se dozvíme výši ztrát v % vůči výnosu, v kg/ha, v EUR/ha a další.
 • Data si můžeme uložit, popř. k tomu napsat svou poznámku nebo ke každému měření něco vyfotit.
 • Všechna provedená měření pak najdeme kdykoli zpětně v historii měření.

DOMNĚNKY vs. REALITA

 • 1
  Takové měření zabere zbytečně moc času…
  Řekněme, že jsme agronomové a právě jsme přijeli na pole.

Z kufru vytáhneme Bushel Plus a na souvrati si odchytíme otáčející se kombajn. Bushel Plus umístíme pod šikmý dopravník a jdeme do porostu. Minimálně po 50-100 m se zastavíme a z projíždějícího kombajnu na dálku v bezpečné vzdálenosti odpálíme vaničku. Obsah vaničky jednoduše a rychle vyfoukáme z ventilátoru, zvážíme vzorek a vše zadáme do aplikace.

Od upevnění vaničky po zjištění výsledku v aplikaci uplynulo max. 20-30 minut!

 • 2
  Zbytečná investice, to na sebe nevydělá…
  Pořizovací cena Bushel Plus není 50 tis. Kč a není to ani 120 tis.Kč. Díky investici do Bushel Plus o žních zažijete pouze 2 případy.

První a ten lepší případ je, když zjistíte, že Váš kombajn pracuje dobře a ztráty jsou na rozumné úrovni. V tu chvíli máte dobrý pocit, že o velké peníze nepřicházíte a máte tzv. klidné spaní.

Druhý případ, který může nastat a který, ze zkušeností běžného provozu, v nějaké plodině a na nějakém poli každý prostě zažije je ten, kdy díky Bushel Plus zjistíte, že ztráty zrna jsou extrémně vysoké a sami sebe obíráme o obrovské peníze z vyššího potenciálního výnosu. Pak si stačí pořizovací cenu Bushel Plus podělit o vypočtené finanční ztráty z ha a zjistíme, že Bushel Plus se nám zaplatí třeba na 100 ha pšenice nebo klidně hned za pouhý jeden jediný den při sklizni řepky!

Skutečný příklad ze žní 2022, kdy se Bushel Plus zaplatí sám za pouhý jeden den při sklizni pšenice…

Pšenice ozimá, výnos 6 t/ha, axiální kombajn s 12 m lištou, rozdíl mezi oběma měřeními 11,8 g. To je hodnota 2.198,- Kč/ha. Tedy za pouhý jeden den sklizně se Bushel Plus zaplatil sám a zbytek žní nám peníze už jen šetří a vydělává.

Sečteno, podtrženo. Bushel Plus se dokáže zaplatit sám a v našem běžném provozu je ten okamžik návratnosti skutečně velmi rychlý! Navíc Bushel Plus přeci není nákup na jedny žně, ale jeho životnost a potenciál používání jsou mnoholeté.

 • 3
  Na tohle nemám při žních čas…
  Zemědělství je práce 24/7/365.

Celou sezónu se staráme o vypěstování té nejlepší úrody s tím nejvyšším možným výnosem. Už jen z úcty a respektu k doposud odvedené práci, našemu času, vloženému úsilí a investovaných peněz si snad najdeme alespoň půl hodiny nebo klidně hodinu denně, abychom zjistili skutečná čísla hodnoty ztrát a podle toho rozhodli o způsobu práce kombajnu.

Přece nad svou prací a svými penězi jen tak nemávneme rukou a nebudeme dělat, že do žní nám na plodině záleželo a teď při sklizni je nám to úplně jedno…

 • 4
  Dělat takové měření je zbytečně složitá věc…
  Samozřejmě, že přijít za kombajn, rozfoukat strniště a spočítat zrna je úkon naprosto jednoduchý, který trvá třeba 5-10 minut.

Nicméně vypovídající hodnota takto zjištěných ztrát je takřka nulová a jediné co, tak si uděláme subjektivní domněnku o ztrátách bez nějakého skutečného vyčíslení a posouzení. Například: 5 zrn pšenice na ploše 10 x 10 cm je hodně nebo málo?

 • Je to ztráta na výnosu 1 nebo 7 %?
 • Je to v přepočtu ztráta 120 nebo 570 kg/ha?
 • Je to finanční ztráta 219 nebo 1.890,- Kč/ha?

Měřit ztráty zrna pomocí Bushel Plus je jednoduchá věc s naprosto srozumitelným postupem, kde není možné udělat chybu. Za 20-30 minut na poli zjistíme právě ty hodnoty ztrát zrna, které z agronomicko-ekonomického pohledu potřebujeme vědět.

 • 5
  Tohle se nebude kombajnérovi líbit…
  Měření ztrát zrna při sklizni je naprosto běžná kontrola, přehled a posouzení kvality práce tak, jako u všech dalších polních prací.

Ať už je to podmítka strniště, orba, rozmetání hnoje, setí, plečkování atd. Každá práce má svoje kvalitativní parametry, které je potřeba dělat dobře. Každá práce vyžaduje kontrolu a přehled a rozhodně výjimka není ani sklizeň úrody, což je práce možná ta nejdůležitější. Neboť toto je ta poslední a rozhodující práce na závěr pěstitelské sezóny.

Práce kombajnéra je extrémně náročná a vysoce zodpovědná. Požádejme obsluhu kombajnu, aby respektovala naše rozhodnutí a doporučení skrz případnou úpravu nastavení kombajnu. Umět změřit a posoudit ztráty při sklizni je věc, které se nemusíme bát.

Všichni přeci chceme, aby žně dopadly dobře.

3 hlavní důvody PROČ?

selským rozumem jednoduché vyhodnocení skutečných ztrát zrn

jednoduché a rychlé použití, do 20 minut znáte výsledek

zcela vážně, nejrychleji vrácené peníze při sklizni úrody

Nejdůležitější vlastnosti:

je jedno, jaká značka, typ, velikost či stáří kombajnu – univerzální použití
velmi bohatá výbava kompletní sady pro pohodlné a praktické používání
robustní provedení výrobků, záruka mnohaleté životnosti
2 velké plechové vaničky
velmi silné magnety držáku vydrží celý den pod kombajnem
výkonný ruční ventilátor urychlí a zpříjemní vyfoukání slámy a plev
použití v řepce, obilovinách, luštěninách, travičkách a takřka všech plodinách ke sklizni kombajnem
unikání přístup do mobilní aplikace pro výpočet ztrát a sběr dat z měření
praktické balení, rozumná velikost, jednoduše skladné v kufru auta
nejrychlejší návratnost investice v kombajnové sklizni! Rychle vydělá na sebe a pak už jen šetří Vaše peníze

Mohlo by vás zajímat...

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů